📌دوره آموزشی کاردرارتفاع

📌دوره آموزشی کاردرارتفاع ⬅️ ویژه تیم هاي امدادنجات توسط کارشناس عملیاتی سازمان 👈 دی ماه ۱۴۰۱ 🔹🔹🔹🔹🔹🔹 تحت برنامه ریزی واحدآموزش وهمکاری واحد عملیات سازمان

📌بازدید و بررسی ایمنی از اماکن درمانی سطح شهر

📌بازدید و بررسی ایمنی از اماکن درمانی سطح شهر ⬅️ توسط کارشناسان سازمان 👈 طی هفته دوم دی ماه ۱۴۰۱ 🔹🔹🔹🔹🔹🔹 تحت برنامه ریزی واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان

📌بازدید و بررسی ایمنی از اماکن تجاری سطح شهر

📌بازدید و بررسی ایمنی از اماکن تجاری سطح شهر ⬅️ توسط کارشناسان سازمان 👈 طی هفته دوم دی ماه۱۴۰۱ 🔹🔹🔹🔹🔹🔹 تحت برنامه ریزی واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان

📌بازدید و بررسی ایمنی از ساختمانهای درمرحله پایان کار سطح شهر

📌بازدید و بررسی ایمنی از ساختمانهای درمرحله پایان کار سطح شهر ⬅️ توسط کارشناسان سازمان 👈 طی هفته دوم دی ماه۱۴۰۱ 🔹🔹🔹🔹🔹🔹 تحت برنامه ریزی واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان

📌بازدید و بررسی ایمنی از اماکن اداری سطح شهر

📌بازدید و بررسی ایمنی از اماکن اداری سطح شهر ⬅️ توسط کارشناسان سازمان 👈 طی هفته دوم دی ماه۱۴۰۱ 🔹🔹🔹🔹🔹🔹 تحت برنامه ریزی واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp