همکار گرامی :

نظرسنجی ذیل پیرو تصمیم شورای مدیران سازمان به جهت بالا بردن رضایتمندی همکاران محترم سازمان و اثر بخشی بهتر خدمات رفاهی پرسنل  طراحی گردیده است لذا مواردی را که در این نظرسنجی اشاره شده بر اساس نظر شخصی خود اولویت بندی بفرمایید و همچنین در هنگام پرکردن موارد به این نکات دقت بفرمایید

  1.  موارد اشاره شده در خدمات رفاهی را به ترتیب اولویت و علاقه مندی خود انتخاب بفرمایید
  2.  اگر مواردی اولویت مشابه داشته باشند اشکالی ندارد
  3. حتما کد پرسنلی و نام خانوادگی خود را در نظر سنجی قید بفرمایید تا اعتبار اطلاعات قابل بررسی باشد
  4. در قسمت توضیحات میتوانید موارد دیگری که مد نظر در امور رفاهی می باشد پیشنهاد و یا انتقادی در این خصوص دارید ارائه دهید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

خواهشمند است به ترتیب اولویت انتخاب بفرمایید

- - - - - - - - - -  
پیگیری شکایات سازمان