احسان دهقانی

سرپرست پیشگیری

شرح وظایف :


۱ـ رسیدگی به کلیه امور ایمنی شهر و مراکز دولتی ـ تجاری، قطب های صنعتی ـ تولیدی، مجتمع های مسکونی، ساختمان‏های مرتفع و انبارهای عمومی و پیش بینی‏های لازم به منظور جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی و حوادث .
۲ـ تدوین و تنظیم طرح ایمنی متناسب با موقعیت محل و توصیه لازم در جهت اجرای طرح و بازرسی دوره ای و پیگیری موضوع تا حصول اطمینان .
۳ـ همکاری با واحدها و سازمان‏های دولتی در خصوص ارائه طرح های پیشگیری و ایمنی در صورت دعوت و یا درخواست سازمان های مذکور طبق دستور مقدم مافوق .
۴ـ نظارت مستمر بر طرح‏های ایمنی ارائه شده .
۵ـ مشارکت در کمیسیون های ایمنی شهرمشهد و ارائه نظرات و پیشنهادات .
۶ـ اجرای دستوراتی که بر اساس موازین اداری و در حدود وظایف از طریق مقام مافوق ارجاع می شود.
۷ـ شرکت در جلسات و کمیته ها وکنفرانس‏ها ی حوزه ایمنی وآتش نشانی و ارائه نظرات وپیشنهادات .
۸ـ رسیدگی و نظارت بر کلیه امور ایمنی مشهد از لحاظ پیشگیری از بروز حریق و سایر حوادثی که امکان دارد زندگی مردم و اماکن شهری را به مخاطره اندازد .
۹ـ نظارت و اعمال کنترل بر تجهیزات و تأسیسات ایمنی اماکن و ساختمان‏های عمومی و خصوصی شهر بعد از اخذ پایانکاراز طرف واحد نظارت سازمان (بررسی مجوز تامین نگهداری و پشتیبانی تجهیزات ایمنی) وصدور ابلاغ دستورات ایمنی لازم به مسؤولین اماکن عمومی و کارخانجات، بیمارستان‏ها، سینماها، مدارس و ۰۰۰ در مورد استانداردهای ایمنی و استفاده از وسائل و ابزار و پیشگیری از حوادث آتش سوزی و ۰۰۰
۱۰ـ اعزام کارشناسان مجرب به اماکن مذکور در بند۹، به منظور بازرسی و کنترل تجهیزات و تدابیر ایمنی .
۱۱ ـ تنظیم و ترتیب برنامه های ویژه با همکاری دستگاه‏های ارتباط جمعی در زمینه بازدید مطابق دستورالعملهای پیشگیری از بروز آتش سوزی سوانح و همچنین طرق مقابله با خطرات ناشی از آن‏ها .
۱۲ـ پیشنهاد جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی در ساختمان‏های مرتفع وویژه که طبق نقشه های تصویبی نسبت به اجرای پروژه های ایمنی اقدام ننموده اند.
۱۳ـ تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های جاری و انجام یافته، جهت بررسی مقام مافوق .
۱۴ـ تهیه آمار و گزارشات لازم و تجزیه وتحلیل موضوع و اقدامات اصلاحی به منظور پیشگیری از حوادث و تشخیص اولویت ها و ضرورت رعایت مسایل ایمنی به مسؤولین و شهروندان و لزوم همکاری با واحد سمعی و بصری در تدوین دستورالعمل‏های برنامه های پیشگیرانه .
۱۵- بازدید ونظارت برایمنی ساخت وسازهای شهرداری ، انفجار آتش سوزی های بزرگ .
۱۶-ساماندهی ونظارت برحسن اجرای فعالیتهای شرکتهای مجری سیستمهای ایمنی (سیستم های اعلام حریق – اطفا حریق و کارگاههای شارز ) سطح شهر
۱۷-نظارت و کنترل برشرکتهای ارایه دهنده تجهیزات حوزه ایمنی و آتش نشانی درسطح شهر
۱۸-بررسی و تمدید وضعیت تایید ایمنی سالانه جهت کاربری های نظیر صنعتی ، اداری، انباری، مسکونی، مدارس، مجتمع تجاری، اماکن اقامتی ، درمانی ، جایگاه سوخت و کارخانجات .
۱۹- نظارت و تهیه طرح و برنامه سالانه سازمان و تجزیه وتحلیل سیستم ها به آمارهای مختلف با همکاری سایر واحدهای مربوط

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp