۰۳ – سناریوی عملیاتی اطفاء حریق معابر صعب العبور درپارکینگ پاساژ صفویه

موقعیت ، مکان و زمان وقوع حریق :

خیابان رجایی پارکینگ پاساژ صفویه

زمان : دوشنبه ۳۰/۳/۱۴۰۰  ساعت ۱۱ صبح  

شرح حریق :

در روز دوشنبه ۳۱/۳/۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح آقای راننده خودروی خود را بدلیل نقص فنی در سیستم سوخت رسانی به داخل پارکینگ صفویه در طبقه منفی دو ،  پارک نموده و جهت مراجعه به مغازه تعمیرگاه و آوردن تعمیرکار مراجعه می کند .

با توجه به اینکه تعمیرکار در حال تعمیر خودرو بوده و نشت بنزین از خودرو سرازیر می گردد ، عامل الکتریسیته ساکن ، شروع آتش سوزی را بهمراه دارد و با توجه به اینکه در پارکینگ ، تعدادی خودرو پارک است ، حریق به دو خودروی دیگر سرایت کرده و باعث افزایش حریق می گردد .

 

 

اهداف مانور :

 • انجام هماهنگی بین پرسنل ایستگاه و فرماندهی عملیات
 • تقویت فرماندهی میدان و فرماندهی واحد ، در عملیات و اطاعت پذیری نیروها
 • تقویت ارتباطات بی سیمی بین فرماندهان عملیات
 • ارزیابی عملکرد پرسنل و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها
 • آشنایی با تکنیک های تدافعی و تهاجمی
 • ارتقاء سطح علمی و عملی پرسنل ایستگاه در برخورد با حرائق مشابه
 • شهرشناسی و آشنایی با کانون های پر خطر و معابر صعب العبور در منطقه ایستگاه
 • آشنایی با کمبود تجهیزات در حوادث مشابه

 

 

سازمان ها و واحدهای شرکت کننده در مانور :

 • نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و جلوگیری از تجمع شهروندان
 • اورژانس جهت انتقال مصدومین حادثه به بیمارستان
 • مدیرعامل محترم سازمان جهت استحضار
 • معاونت محترم سازمان جهت استحضار
 • مدیر محترم مالی جهت استحضار و صدور دستور تدارکات
 • مدیر محترم عملیات سازمان جهت استحضارو ارزیابی
 • مدیر محترم آموزش سازمان جهت استحضار و ارائه دستورالعمل آموزشی
 • مدیر محترم پیشگیری جهت بررسی صحنه و ارائه دستور العمل های ایمنی
 • مدیر محترم حراست جهت استحضار
 • مسئول محترم ستاد فرماندهی جهت هماهنگی در ارتباطات
 • مدیر محترم روابط عمومی جهت مستندسازی و اطلاع رسانی دستگاه های مربوطه و شهروندان و آتش نشانی آران و بیدگل

 

 

نوع عملیات :

 • فرماندهی میدان و فرماندهی عملیات در حوادث
 • نجات مصدومین از محل حادثه و حریق
 • اطفاء حریق خودروهای سوخته
 • سرد کردن خودروهای مجاور
 • جدا سازی مواد قابل اشتعال

 

 

خودروهای شرکت کننده در مانور :

کدهای ۱۰۳- ۱۰۴  از ایستگاه یک

کد ۴۰۴ از از ایستگاه چهار

 

 

نیروهای شرکت کننده در مانور :

خودرو فرمانده عملیات : آقای مهدی جاج – مجتبی گلستانئی – احمد دهقانی

خودرو خودرو اطفاء ( کد ۱۰۴ ) : روح اله دامادی  – معین کرمی – سعید اسداله زاده

خودرو آبرسان ( کد ۱۰۳ ) : آقایان مصطفی کاهو کار – محسن سودایی – محمدرضا هاشمی

خودرو سرد کردن ( کد ۴۰۴ ) : آقایان بیغمی – عمران سرانجام – محسن وفایی

 

 

 

تجهیزات و وسایل مورد نیاز در مانور :

کد ۱۰۴ : سه حلقه شیلنگ ۵/۲ – یک عدد سراهی –پنج حلقه شیلنگ ۵/۱

کد۱۰۳ :چهار حلقه شیلنگ ۵/۱

کد۴۰۴  : یک حلقه شیلنگ ۵/۲

 

شرح عملیات :

درروز دوشنبه  مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۰ ساعت ۰۰/۱۰ ، طی تماس تلفنی نگهبانی پارکینگ پاساژ صفویه ، با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی ، مبنی بر وقوع حریق خودرو در پارکینگ پاساژ واقع در خیابان رجایی  ، زنگ حریق ایستگاه ۱ بصدا در آمده و بلافاصله نیروهای عملیاتی با کدهای  ۱۰۳ و ۱۰۴ به محل اعزام می شوند .

پس از رسیدن نیروهای عملیاتی ، عملیات ارزیابی اولیه و دادن گزارش به ستاد فرماندهی انجام می گیرد و با توجه به شدت و گسترش حریق تقاضای نیروی پشتیبان از ایستگاه دو  و حضور عوامل اورژانس و نیروی انتظامی در محل را دارد .

ستاد فرماندهی جناب کد ** از ایستگاه یک را جهت فرماندهی و حضور در حریق را  اعلام می کند .

 

 

 

با رسیدن جناب کد **** فرماندهی میدان به ایشان واگذار شده و دستورات لازم را صادر می نماید .

با دستور فرمانده میدان ، نیروهای عملیاتی به ۴ دسته تقسیم می شوند .

 

گروه الف : تیم نجات و اطفاء از ایستگاه یک ( کد ۱۰۴ )

فرمانده واحد گروه الف : آقای **** و آقایان ************************** در تیم حضور دارند

 

گروه ب : تیم آبرسان از ایستگاه یک ( کد ۱۰۶ )

فرمانده واحد گروه ب : آقای **** و آقایان *************************** در تیم حضور دارند .

 

گروه ج : تیم پشتیبان ( سرد کردن تانکر های مجاور ) از ایستگاه چهار ( کد ۴۰۴ )

فرمانده  گروه ج آقای **** و آقایان *********************** در تیم حضور دارند .

 

گروه د : تیم پشتیبان از ایستگاه دو  (کد ۲۰۴)

فرمانده گروه د آقای **** و آقایان *************************در تیم حضور دارند .

 

 

شروع مانور :

 • با رسیدن کد ۱۰۴ ، خودرو در ضلع غربی مستقر شده و انجام ارزیابی و گزارش دهی و درخواست پشتیبانی توسط فرمانده عملیات به ستاد فرماندهی صورت می گیرد .

 

 • ستاد فرماندهی با توجه به گستردگی و شدت حریق ، تشخیص  حضور  کد *** را در محل و سپردن  جایگاه فرمانده میدان را به ایشان اعلام می کند  و همچنین عوامل نیروی انتظامی و اورژانس را در محل فرا می خواند .

 

 • کد ۱۰۴ در ضلع غربی محل مستقر و فرمانده میدان ، فرماندهی آن را  به آقای **** واگذار می کند و عملیات نجات مصدومین و محبوسین  توسط نیروهای عملیاتی انجام می گیرد  و مصدوم از محل خارج و تحویل پرسنل اورژانس می شود  . سپس عملیات مهار و اطفاء مخزن اصلی  در دستور کار این تیم قرار می گیرد .

 

 • با رسیدن خودرو آبرسان ، فرمانده میدان دستور استقرار کد ۱۰۶ را در ضلع جنوب غربی را صادر کرده و فرماندهی مدیریت آب را به آقای **** ” جهت تامین آب  خودرو کد ۱۰۴ ” واگذار می کند .

 

 • با رسیدن گروه “ج ” فرمانده میدان دستور استقرار در ضلع جنوبی را صادر و فرماندهی این تیم به آقای محمد رضا جعفری واگذار شده و سرد کردن منایع و تانکرهای مجاور در دستور کار قرار می گیرد .

 

 • با رسیدن گروه ” د ” فرمانده میدان دستور اسقرار در ضلع شرقی را صادر و فرماندهی این تیم به آقای مجید نیاسری واگذار می گرددکه وظیفه اطفاء حریق های آن ضلع را بعهده دارند .

 

کلیه تیم ها وظایف و امور محوله را انجام داده و گزارش دهی توسط فرمانده واحد هر تیم به فرمانده میدان صورت می پذیرد .

فرمانده میدان پایان عملیات را به ستاد فرماندهی اعلام می کند و دستور ایمن سازی محل به کلیه عوامل داده می شود .

در نهایت عملیات با موفقیت پایان پذیرفته و گزارش نویسی و بررسی علل حریق صورت می گیرد .

 

هدف  اصلی  از انجام  مانور ، تمرین  فرماندهی  میدان  و  فرماندهی واحد در عملیات و          مدیریت آب ، نیرو ، زمان و تدارکات می باشد .

 

جدول عملکرد

 

ردیف تیم اجرا فرمانده واحد داور تیم  کیفیت کار عملکرد
۱ فرمانده میدان        
2 گروه الف        
3 گروه ب        
4 گروه ج        
5 گروه د        

 

برنامه ریزی جهت اجرای مانورو ثبت امتیاز عملکرد

 

ردیف ساعت مسئول اجرا رویداد عملکرد
۱   نگهبانی اداره راه و ترابری تماس با ۱۲۵ و اطلاع رسانی وقوع حریق در انبار قیر اداره راه و ترابری و گزارش حریق و تانکر قیر و تانکر مستقر در محل بارگیری و محبوس شدن راننده مصدوم  
2   ستاد فرماندهی اعزام تیم های اطفاء حریق و امداد و نجات از ایستگاه ۱  
3   فرمانده عملیات اعلام از ایستگاه حضور تیم های اطفاء حریق و امداد و نجات در محل  
4   فرمانده عملیات اعلام ارزیابی و تشریح وضعیت حریق در محل ( حریق در انبار قیر اداره راه و ترابری و مخزن قیر و تانکر حمل قیر دچار حریق شده و راننده تانکر مصدوم و محبوس شده است .  
5   فرمانده عملیات درخواست اعزام عوامل اورژانس و نیروی انتظامی به محل حادثه  
6    فرمانده عملیات صدور دستور امداد و نجات راننده به پرسنل کد ۱۰۳  
7   فرمانده عملیات صدور دستور نوار کشی احتیاط حریق و حادثه  
8   فرمانده کد ۱۰۴ دستور نوار کشی  
9   تیم نجات امداد رسانی به مصدوم  
10   فرمانده عملیات صدور دستور اطفاء و سرد کردن به کدها ۱۰۳ و ۱۰۴  
11   فرمانده کد ۱۰۳ جهت جلوگیری از انتقال حرارت ، انجام سرد کردن تانکر های قیری که دچار حریق نشده اند  
12   فرمانده کد ۱۰۴ اطفاء تانکر حامل قیر و مخزن اصلی قیر  
13   فرمانده میدان درخواست اعزام خودرو آبرسان  
14   ستاد فرماندهی اعزام خودرو آبرسان  
15   فرمانده کد ۱۰۶ آبرسانی همزمان به ۱۰۳ و ۱۰۴  
16   فرمانده عملیات اعلام پایان عملیات به ستاد فرماندهی و ایمن سازی محل  
17   فرمانده عملیات صدور دستور جمع کردن تجهیزات و وسایل  
18   کلیه نیروهای جمع کردن تجهیزات و وسایل و گذاشتن در خودروها  
19   فرمانده عملیات صدور دستور گزارش نویسی و بررسی علل حریق  
20   تیم بررسی گزارش نویسی  
21   فرمانده عملیات پایان عملیات  

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp

×

سلام

چنانچه سوال یا پیشنهادی دارید در خدمت هستیم

× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟