توصیه و هشدار های ایمنی در خصوص جنگل ها و بوستان ها

 1. استفاده از جنگل ها و بوستان ها به مانند هر کار دیگری باید دارای قاعده و اصول باشد لذا قبل از همه به مسئولین حفظ و نگهداری از بوستان ها و مکان های سبز توصیه می نماید امکانات و تسهیلات مناسب را جهت استفاده کنندگان از این مکان ها تمهید نمایند. فراهم آوردن تسهیلات در جنگل ها و بوستان با بهترین شیوه برای پیشگیری از وقوع حریق ها و حوادث و همچنین مقابله با سریع و بهینه با این خطرات در این مکان هاست. ایجاد راهای ورودی وخروجی به جنگل ها تعبیه تابلوهای راهنما، تعیین محل های مناسب جهت توقف خودرو های ورودی و خروجی به جنگل ها تعبیه تابلو های راهنما، تعیین محل های مناسب جهت توقف خودرو ها و اقامتگاه های موقت روباز یاسرپوشیده(با استفاده از چادر وخیمه) ایجاد شبکه های آب و برق رسانی و سرویس های بهداشتی ، اجاق های فلزی ذغال سوز جهت پخت و پزیا گرم کردن غذا، تعبیه سطل های در پوشیده فلزی جهت زباله به تعداد کافی ، تعیین فضای مناسب جهت بازی کودکان از تسهیلات ضروری اینگونه مکان هاست.

 2. ارائه بروشورهای راهنما به همراه توصیه های هشدار دهنده ایمنی در جنگل ها که جنبه آموزش و یادآوری جهت استفاده کنندگان دارد از سوی مدیریت حفظ و نگهداری بوستان ها و مکان های سبز بسیار مناسب و مفید خواهد بود.

 3. به مدیریت حفظ ونگهداری جنگل ها توصیه می نمایدبا آماده باش کامل و بسیج نیروها و امکانات خود در جهت تأمین ایمنی هر چه بیشتردر این مکان ها بکوشند. ایجاد پست ها و برجک های نگهبانی ، سرکشی دقیق مرتب و شبانه روزی در نقاط مهم جنگل ها بسیار ضروری است. نگهبانان جنگلها باید با اصول ایمنی ومقابله با حریق و اطفای آن آشنایی کامل داشته و به امکانات مناسب اطفایی همچون خاموش کننده ها مجهز باشند.منابع تأمین آب و چگونگی استفاده بهینه از این منابع را شناسایی کرده باشند.منابع تأمین آب و چگونگی استفاده بهینه از این منابع را شناسایی کرده باشند تا در مواقع ضرورت آتش را قبل از توسعه در نطفه مهار و اطفاء نمایند.برقراری ارتباط وهماهنگی با ایستگاه های آتش نشانی محلی و منطقه ای نیز ضروری است.

 4. استفاده کنندگان باید از راههای تعیین شده به جنگل وارد شوند و در صورتی که از خودروی شخصی استفاده می نمایند باید خودروی خودرا در محل جای مخصوص توقف خودرو متوقف نمایند و از توقف در محل های غیر، جداً خوداری نمایند. فراموش نکنید که توقف خودرو بر روی علف هاو برگ های خشک خطر ناک است زیرا ممکن است در هنگام روشن کردن خودرو (استارت زدن) و ایجاد جرقه در لوله اگزوز، علف ها و برگ های خشک آتش گرفته و در اندک مدتی شعله ور میشوند.

 5. در صورتیکه تصمیم دارید به مدت کم یا مدت دار و با خیمه زدن در جنگل اقامت کنید در هر صورت سعی کنیدکه در محل هایی که جهت این منظور تعیین شده اقامت نمائید و در هر صورت محل اقامت خودرا تا شعاع ۱ متری از خس و خاشاک و برگ ها و علف های خشک روی زمین پاکسازی کنید.

 6. در صورتی که میخواهید با برافراشتن چادر (خیمه)و یا چندین روز در جنگل اقامت کنید حتماً وسایل و امکانات مورد نیاز مانند مواد غذایی مناسب  و کافی، روشنایی، چراغ قوه، لباس گرم و مناسب و وسایل  کمک های اولیه  درمانی و … را به همراه  داشته باشید .

 7. در هنگام برافراشتن چادر دقت کنید که باعث تخریب پوشش گیاهی نشوید و از زخمی کردن درختان و یا شکستن شاخه های آنها و یا زدن میخ به آنها جداً خودداری کنید و رعایت  این امر را خصوصاً به کودکان یادآوری کنید.

 8. به کودکان یادرآوری نمائید که از محل زیاد دور نشوید و خطر گم شدن در جنگل و یا حمله حیوانات ساکن جنگل را به آنها یادآوری و گوشزد نمائید.

 9. حتی المقدور سعی کنید که در هنگام اقامت در جنگل از غذاهای سرد و مطمئن استفاده و چای را در ظروف مخصوص (فلاسک) نگهداری و استفاده نمائید اما اگر می خواهید از غذای گرم استفاده کنید، وسایل و امکانات پخت و پز مناسب را همراه بیاورید تا مجبوربه برافروختن آتش نشوید تا می توانید.

 10. اگر اجباراً برای روشن کردن آتش یا چراغ نفتی، نفت را در خودروی خود حمل می نمائیدحتماً آن را در ظرف دربسته فلزی با گنجایش حداکثر ۳ لیتر حمل نمائید و در هنگام استفاده دقت کنیدکه نفت را روی زمین و پوشش گیاهی نریزید.

 11. در هنگام استفاده ازکبریت برای روشن کردن گاز پیک نیک یا چراغ نفتی و یا هر چیز دیگرحتماً دقت کنیدکه چوب کبریت نیم سوخته یا نیمه مشتعل را روی زمین نیندازید چرا که چوب کبریت نیمه سوخته عامل ایجاد بسیاری از حریق ها د رجنگل ها و بوستان می باشد لذا پس از استفاده، از خاموش شدن آن اطمینان حاصل نمائید.

 12. استفاده کردن از هوای پاک طبیعت سبز و تفریح و استراحت با کشیدن سیگار و استعمال دخانیات مغایرت و تناقض دارد. ته سیگار روشن عامل تعداد زیادی از حریق های جنگلها و بوستان ها است. لذا توصیه می شود هیچگاه در این اماکن اقدام به کشیدن سیگار و استعمال دخانیات ننمائید و یا حداقل ته سیگار نیمه روشن خودرا روی زمین پرتاپ نکنید و از خاموش شدن کامل آن مطمئن شوید.

 13. اگر تحت شرایط اضطراری مجبور به روشن کردن آتش درجنگل شدید حتماً در محل هایی تعیین شده از سوی مسئولین (اجاق های فلزی مخصوص) به این کار اقدام نمایید.

 14. در صورتیکه توسط مسولین نگهداری از جنگل محل های خاصی جهت برافروختن آتش تعیین نشده بود و شما مجبور به برافروختن آتش بودید ضروری است محل مناسب و بدون درخت و پوشش گیاهی پیدا کنید و تا شعاع حداقل ۳ متر زمین را ازخس وخاشاک و برگ های خشک پاک کنید و سپس زمین را مقداری بکنید و گود نمائید و خاک کنده شده را به صورت خاکریز در اطراف گودال جمع نمائید و با چیدن تعدادی سنگ بر روی خاکریز به صورت دایره جاق کوچکی درست کنید توجه کنید که بیشتر از حجم گودال آتش نیفروزید.

 15. در صورت برافراشتن خیمه مراقب باشید که محل ایجاد اجاق دور از خیمه باشد و حتی در صورت استفاده از چراغ گاز پیک نیک و یا چراغ نفتی این وسایل را بیرون خیمه و به حفاظ در مقابل وزش باد مورد استفاده قرار دهید.

 16. هرگز مسئولیت برافروختن آتش را برعهده کودکان و نوجوانان قرار ندهید و اجازه ندهید که آنها تحت هیچ شرایطی درجنگل آتش بازی کنندوخطرات این کار را همواره به آنها گوش زد نمایید.

 17. حتی المقدور از ذغال چوب و یا چوب های خشک برای روشن کردن آتش استفاده کنید واجازه ندهید که کودکان و نوجوانان برای جمع آوری چوب، شاخه های درختان را بشکنند، بوته را بکنند و به پوشش گیاهی و درختان آسیب وارد آورند.

 18. ایجاد آتش در جنگل ها به سبب ضرورت وبرای مدت محدود و مشخصی می تواند انجام شود و پس ازآن باید برابر ضوابط ایمنی کاملاً آن را اطفاء نمود. بنابراین روشن کردن آتش و پس از تامین روشنایی در هنگام شب و یا برای گرم شدن کار بسیار خطرناکی است.

 19. دقت کنید که در هنگام استفاده از آتش، خود و دیگران و خصوصاً کودکان در نزدیکی آن قرار نگیرید زیرا در اثر گرم شدن سنگهای امکان ترکیدن و پرتاب تکه های آن به اطراف و در نتیجه صدمه دیدن افراد وجود دارد.

 20. پس از استفاده از آتش با خفه کردن آن به وسیله ریختن خاک و پاشیدن آب بر روی آن از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنیدو در زمانی که در حال ترک جنگل هستید مجدداً با ریختن خاک مرطوب بر روی خاکستر آتش از احتراق مجدد آن جلوگیری نمائید.

 21. هرگز درحین حرکت با خودرودرجاده های جنگلی، ته سیگار روشن ویا چوب کبریت نیمه مشتعل را به بیرون پرتاب نکنید زیرا در این صورت و به احتمال زیاد باعث وقوع حریق در جنگل  خواهید داشت.

 22. بوستان ها و جنگل ها بخشی از محیط زیست ما انسانها هستندکه به لحاظ پالایش هوا وایجاد محیط پاک و سالم از اهمیت و ارزش فوق العاده ای برخوردارند. به لحاظ حفظ پاکیزگی و نظافت در جنگل توصیه می نماید از ریختن و ضایعات مواد غذایی به هر شکل در آن خودداری شود. بهترین شیوه آن است که با استفاده ازکیسه های مناسب پلاستیک ضایعات وزباله ها را جمع آوری کرده و به صورت در بسته آنها را درسطلهای زباله به خارج منتقل کرده و در محلهای تعیین شده قرار دهیم.

 23. اگر با خودروی شخصی به جنگل می روید ویا کلاً مسافرت می کنید، حتماً یک دستگاه خاموش کننده دستی مناسب در خودرونصب و آماده داشته باشید تا در صورت بروز هر گونه حریق بتوانید در اولین فرصت آن را کنترل و مهار و اطفاء نمایید.

 24. در صورتیکه در جنگلها، بوستان و باغ ها با حریق مواجه شدید، بهترین روش استفاده از خاموش کننده دستی در صورت نبود، پاشیدن خاک بر روی آتش و خفه کردن آن و وهمچنین اطفاء بوسیله آب است.در این شرایط با حفظ خونسردی کودکان و افراد مسن را به محل امن انتقال دهید و با استفاده از امکانات موجود حداکثر تلاش خود را جهت اطفاء حریق بعمل آورید.اما در صورت گسترده بودن حریق سریعاً نگهبانان و مامورین حفاظت از جنگل و یا آتش نشانی را در جریان قرار داده و با همکاری آنها همکاری نمائید.

توصیه های ایمنی سیزده بدر و تفریح در جنگل و پارکها

در تعطیلات نوروزی  بویژه هنگام مسافرت و استراخت در جنگلها و باغهاو بوستانهای شهری درختان

     و گیاهان و زیبایها را حفظ کرده و از ایجادآتش سوزی در این مکانها جداً خودداری نمائیدتا این سرمایه های ارزشمند ملی حفظ شود و از طبیعت لذت برده و خوش بگذرد.

 1. از افروختن آتش در مناطق جنگل و باغ های خودداری کرده و به کودکان خود نیز توصیه کنید.

 2. اگر ناگزیریدکه از چراغ های نفتی استفاده کنید ظروف نفت در بسته با گنجایش کم همراه ببرید که در مواقع لزوم از آن استفاده نمائید و توجه کافی داشته باشید.

 3. به خاطر داشته باشیدته سیگار روشن وچوب نیم سوخته و سوختن ذغال داخل اجاق ها را پس از اتمام کاملاً خاموش کرده و با اطمینان کامل آن را زیر خاک مدفون نمائید.

 4. درتمامی نقاط پارکهای تفریحی وپارکهای جنگل بر افروختن آتش ممنوع است مگر در قسمت هایی که تحت عنوان اجاقخانه با تجهیزات لازم ایجاد شده است.

 5. محوطه اجاق خانه بدون درخت با کفسازی شن شسته شده و اجاق ها آماده میباشد پس در سایر نقاط پارک بر افروختن آتش ممنوع است.

 6. مکان استقرار درپارکهای تفریحی وپارکهای جنگلی و محل کمپ ها با راهنما مشخص و تجهیزات لازم جهت استقرار طولانی مدت و کوتاه مدت برای مراجعه کنندگان موجود میباشد.

 7. به تابلو های هشدار دهنده آموزشی در مناطق پارکهای تفریحی و پارکهای جنگلی توجه داشته باشید.

 8. در صورت برپا کردن خیمه وچادر مراقب باشید که محل استقرار اجاق ها و چراغهای خوراک پزی دورتر از خیمه و یا خارج خیمه و با در نظر گرفتن مسیر باد در نظر گرفته شود.

 9. روشنائی های گازی و شعله ای و امثالهم را در نقطه ای مصون از برخورد افراد ، بخصوص بچه ها مستقر کنید.

 10. توصیه میشود هنگام ترک جنگل، ضایعات و زباله ها را داخل کیسه مخصوص ریخته و در محل مناسب خارج از جنگل بریزید.

 11. محل اطراف خود را حداقل تا فاصله ده متری از شاخ و برگ درختان خشک و خس و خاشاک پاکسازی کنید چون در اثرگرما و کوچکترین حرارت و جرقه، سریعاً آتش سوزی بوجود می آید.

 12. در زمان صاعقه پی در پی وشدیدخودرا به محل امن برسانید و توقف کنید و اگر داخل اتومبیل میباشید باقی ماندن در آن ایمن تر از خارج شدن است.چون محل امن جایی است که نزدیک لوله های آب، دکل برق واسکلت فلزی و دودکش های فلزی، پست فشار قوی برق، سیم خاردار و تک درخت یا در ارتفاعات نباشید ودور از این مکانها قرار گیرید.

 13. همیشه در فکر ایمنی و پیشگیری از خطرات باشید..

 

گردآوری و تنظیم : واحد آموزش و برنامه ریزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp

×

سلام

چنانچه سوال یا پیشنهادی دارید در خدمت هستیم

× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟