توصیه ها و هشدار های ایمنی در مورد وسایل گرمازا

زمستان در راه است ،برای پیشگیری از وقوع حریق و حوادث ناشی از وسایل گرمازا از هم اکنون چاره ای اندیشی کنید.

همه ساله با شروع فصل سرما و بهره برداری از وسائل حرارت زا شاهد آتش سوزیها و حوادث ناشی از اینگونه وسائل می باشیم.

علت عمده این حوادث نقص فنی و بعضاً نیز استفاده ناصحیح از وسایل گرمازا است .قبل از اینکه توسط سرما زمستان و یا دگرگونیهای غیر قابل پیش بینی هوا غافلگیر شوید بهتر است از هم اکنون به نکات پیشگیری زیر توجه نمائید :

الف- بازدیددودکش ها

دودکش ها مهمترین نقش را در خوب سوختن و همچنین ایمنی وسائل ایفا می نمایندو شاید بتوان گفت که از ارکان اصلی ایمنی هر دستگاه حرارت زا سیستم دودکش آن است .

-قبل از بهره برداری از دستگاه حرارت زا مانند:بخاریها،آبگرمکن ها،سیستم حرارت مرکزی و امثالهم دودکش را نظافت و از باز بودن مسیر از پشت بام تا وسیله مربوطه اطمینان حاصل نمایند.

-دودکش در ناحیه منتهی به فضای باز باید حداقل ۸۰ سانتیمتر از مرتفع ترین نقطه ساختمان بلندتر باشند.

دودکش در ناحیه منتهی به فضای باز باید مجهز به کلاهک باشند تا از افتادن اجسام داخل دودکش و همچنین کوران هوا مصون باشند .

دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید کاملا محکم و مهار شده باشند تا در اثر باد و طوفان جدا نشوند و آسیب فیزیکی نبینند.

-قطر دودکش ها در ناحیه الحاق به وسیله و همچنین در فضای باز بایستی حد الامکان بصورت مستقیم و بدون پیچ و خم نصب شوند.

ب-نکات ایمنی نصب،سرویس و بهره برداری

-نصب وسایلی را که جدیداً خریداری شده و برای اولین بار مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت به نمایندگیهای فروش بسپارید.

-قبل از نصب بخاریها نسبت به سرویس و رفع نقایص احتمالی آنها بالاخص در ناحیه سیسستم سوخت رسانی دستگاه اقدام نمائید.

-کوره دستگاهها را حتماً نظافت کنید.

-حتی الامکان وسایل گرما زا را در فاصله یک متر از دودکش مربوطه نصب نمائید.

-وسایل گرما زا مانند بخاری ها  را در نزدیکی و تماس نزدیک با پرده ها و سایر اجسام قابل اشتعال نصب نکنید.

-بخاریها نفتی را حتماً روی سینی مخصوص قرار دهید تا در صورت نشت احتمالی نفت محیط آلوده نگردد.

-از گاز سوز کردن بخاری های نفتی و آبگرمکن های نفتی و دیگر وسایل گرما زا بدون رعایت دستورات کارخانه سازنده خودداری نمائید.

-باک نفت بخاریها را در زمان روشن بودن پر نکنید.

-حرارت دستگاه را با توجه به حجم محیط تنظیم کنید.

-در زمان استفاده از بخاریها تمام درها و پنجره ها را ببندید و مسیری را برای ورود هوای تازه به محیط باز بگذارید تا اکسیژن سوخته شده توسط وسیله جایگزین گردد.

-پس از نصب بخاری های گازی و اطمینان از عملکرد صحیح آنها مراقب باشید که شیر فلکه گاز مخصوص دستگاه در معرض دستکاری بچه ها و آسیب فیزیکی قرار نگیرد.

-از بخاریها با هر نوع سوخت و دیگر وسایل مانند چراغ خوراکپزی نفتی و گازی و غیره برای گرم کردن حمام استفاده نکنید.

-از نصب آبگرمکن در داخل حمام ها اکیدا خودداری نمائید.

-در صورت بروز آتش سوزی در بخاریها خونسردی خود را حفظ کرده و در وهله اول جریان سوخت دستگاه را قطع کرده و ابتدا سازمان آتش نشانی را مطلع نمائید.

ج-نکات ایمنی وسایل گرمازای سنتی

کرسی یکی از وسایلی است که بخصوص در نقاط سردسیر هنوز مورد استفاده بسیاری از شهروندان قرار می گیرد .یکی از عمده ترین خطرات این وسیله مسمومیت افراد توسط گاز ذغال (منو اکسید کربن )می باشد.برای پیشگیری این نوع مسمومیت توصیه میشود:

۱-ذغالها قبل از قرار گرفتن در زیر کرسی کاملا گداخته باشند .

۲- از ذغالهای کاملا خشک بهره گیری شود.

۳-در کرسیهای برقی دقت شود که سیستم برقی منقل کاملا سالم و بدون نقص باشدو هرگز از اینگونه وسایل در محیطهای سربسته بمدت طولانی استفاده نکنید چون با مصرف کردن اکسیژن محیط باعث مسمومیت می شوند.

۴-اگر از چراغهای خوراک پزی و بخاری علاءالدین برای گرم کردن محیط استفاده می کنید دقت کنید که فتیله اهرم تنظیم فتیله کاملاً سالم و بدون نقص باشد و هرگز از اینگونه وسایل در محیط های سربسته بمدت طولانی استفاده نکنید چون مصرف کردن اکسیژن محیط باعث مسمومیت می شوند.

۵-در صورت استفاده از علاء الدین و چراغهای خوراکپزی آنها را در داخل سینی و در نقطهای مستقر کنید که در معرض صدمات مکانیکی و تصادف افراد و واژگونی شدن آنها نشود و حتماً دقت کنید که اینگونه وسایل در مسیر های ورود و خروج اطاق مستقر نشوند تا در صورت بروز آتش سوزی باعث گرفتار شدن افراد در اتاق نشوند.

د-نضافت ایمنی ذخیره سازی سوخت ها

در نقاطی که انشعاب گاز ندارند و مجبورند از نفت و ذغال بعنوان سوخت زمستانی استفاده نمایند توصیه می شود:

-نفت سفید را در داخل بشکه ها و مخازن فلزی درب دار و شیر فلکه دار کم حجم ذخیره نمائید.

-محل استقرار منابع ذخیره سوخت باید حتی الامکان از محیط زندگی و اسکان ساکنین دورتر بوده و در مسیر ورود و خروج ساکنین نباشد.

استقرار مخازن نفت در زیر پله ها و زیر زمین ها و پشت بامها و خرپشته ها  بسیار خطرناک است.

-از ذخیره سازی بیشتر از حد نیاز نفت خودداری نمائید.

-دقت کنید که زمین محل استقرار مخازن همیشه تمیز و عاری از آلودگیها باشد و از قرار دادن هرگونه وسایل قابل اشتعال در نزدیکی آنها خودداری نمائید.

-مخازن ذخیره سازی نفت نباید در نزدیکی منابع حرارتی و وسایل حرارت زا مستقر شوند.

-گونیهای ذغال باید در محیط های کاملا خشک نگهداری شوند و تمام مواردی که از مورد ایمنی محل استقرار مخازن سوخت گفته شده در مورد نگهداری گونیهای ذغال نیز لازم به الاجرا است.

 کورسی برقی

 • در زمان خرید کرسی برقی دقت شود نوع استاندارد آن را انتخاب نمائید.

 • کرسی برقی را بر روی چهار پایه ای با ابعاد مناسب نصب کنید بنحوی که لوازم قابل اشتعال اطراف با فاصله ایمن و دور از حرارت آن قرار گیرند.

 • استفاده از لامپهای التهابی با قدرت بالا بجای کرسی برقی به هیچ عنوان مجاز نمیباشد.

 • حفاظ توری روی المنت کرسی برقی را به هیچ وجه از آن جدا نکنید.

 • استفاده از سیم های نایلونی برای تامین مدار برق کرسی غیر مجاز میباشد.توصیه میشود از کابلهای مناسب و استاندارد بهره گیری شود.

 • عبور دادن سیم برق کرسی از زیر تشک و لحاف غیر اصولی بوده و احتمال بروز آتش سوزی را به همراه دارد.

 • هر چند وقت یکبار سیم برق کرسی را از جهت پارگی و لهیدگی روکش آن کنترل آزمایش کنید.

 • توجه داشته باشید کرسی برقی شما با ثبات و محکم در محل خود نصب شود تا احتمال سقوط آن نباشد.

 • در صورت وصل نمودن کرسی به برق و قطع فیوز مربوطه و خطر وجود اتصال کوتاه یا نشتی برق آن خواهد بود لذا سریعاً آن را به تعمیرکار مجرب ارجاع دهید.

 • سعی کنید از یک پریز مستقل جهت تامین برق اینگونه وسائل بهرگیری شود استفاده از سه راهی و مانند آنها غیر اصولی و ناایمن میباشد.

 • در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص در کرسی برقی آن را به تعیرکار مجرب و اهل فن ارجاع دهید.

 • در هنگام خروج از منزل فراموش نشود حتما اینگونه وسائل را از برق قطع کنید.

 • در صورت بروز هرگونه آتش سوزی فوراً جریان برق را از کنتور قطع نموده و مراتب را سریعاً با شماره تلفن۱۲۵ به آتشنشانی اطلاع دهید.

بخاری برقی

 • در زمان خرید بخاری برقی توجه داشته باشید نوع استاندارد آن را انتخاب نمایید.

 • از قرار دادن بخاری برقی در مجاورت پرده ،مبلمان ،البسه،تخت خواب و دیگر وسائل قابل اشتعال اکیداً خودداری شود.

 • هرچند وقت یکبار سیم برق بخاری را از جهت پارگی و لهیدگی روکش آن کنترل و آزمایش کنید.

 • توجه داشته باشید بخاری برقی شما با ثبات و محکم در محل خود مستقر شود تا احتمال واژگون شدن آن نباشدو از دسترس کودکان بدور باشد.

 • سعی نمائید از یک پریز جداگانه جهت تامین برق نیروی بخاری بهرگیری شود استفاده از سه راهی و مانند آنها غیر اصولی و ناایمن میباشد.

 • در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص فنی در بخاری برقی آن را به تعمیرکار مجرب و اهل فن ارجاع دهید.

 • در هنگام خروج از منزل فراموش نشود حتماً اینگونه وسائل را از برق قطع کنید.

 • در صورت بروز هرگونه آتش سوزی فورا جریان برق را از کنتور قطع نموده و مراتب را سریعاً با شماره تلفن۱۲۵ به آتشنشانی اطلاع دهید.

نصب بخاریهای برقی در حمام

 • فقط از بخاریهای برقی استاندارد و مخصوص حمام استفاده نمائید.

 • قبل از نصب بخاریهای برقی در حمام آن را توسط فردی مجرب و اهل فن از نظر نشتی برق کاملا آزمایش نمائید.

 • از بخاریهای برقی معمولی به هیچ عنوان در داخل حمام استفاده ننمائید.

 • در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص در سیستمهای قطع و وصل برق ،المنت حرارتی و یا پارگی سیستم برق بخاری حمام فقط افراد متخصص و اهل فن مجاز به تعمیر و یا تعویض قطعات مربوطه میباشند.

 • توجه داشته باشید بخاری برقی در ارتفاع مناسب نصب شود به نحوی که هنگام تحرک در حمام امکان برخورد بدن با آن نباشد.

 • از اویختن وسائل و اشیاءقابل اشتعال در مقابل و نزدیکی بخاری در حمام خودداری نمائید.

 • از نصب پرده در نزدیکی بخار حمام جداخودداری نمائید.

 • سعی نمائید بخاری در قسمتی از حمام نصب شود که از تماس مستقیم آب و یا ریزش قطرات آب بر روی آن بدور باشد.

 • در صورت عدم استطاعت در خرید بخاری مخصوص حمام و اضافه قیمت آن نسبت به بخاریهای معمولی توصیه میشود از خرید بخاریهای برقی معمولی و نصب آن در حمام جدا خودداری فرمائید.

 • استفاده از هر گونه منابع حرارتی روباز و روبسته مانند(پیک نیکی،فرو یا اجاق پلوپز و بخاریهای نفت سوز و گاز سوز ،چراغ والور ،منقل برقی ،کرسی ،بخاریهای برقی معمولی و (دست ساز)جهت گرم کردن حمام غیر مجاز میباشد.

 • در صورت اتصالی بخاری در حمام سریعاً جریان برق را از کنتور قطع نمائید.

 • در صورت بروز آتش سوزی یسریعاًجریان برق را از کنتور قطع نموده و مراتب را با شماره تلفت ۱۲۵ به آتش نشانی اطلاع دهید.

منقل برقی

 • در هنگام خرید منقل برقی توجه داشته باشید نوع استاندارد آن را تهیه نمائید.

 • استفاده از منقلهای برقی غیر استاندارد و همچنین منقل های متفرقه و دست ساز نا ایمن و غیر اصولی بوده و مجاز نمیباشد.

 • سعی نمائید منقل را به یک پریز جداگانه وصل نموده و از بکار بردن سه راهی و غیره جداًخودداری نمائید.

 • منقل برقی حتماًبایستی دارای دو شاخه مناسب و استاندارد باشد از اتصال منقل برقی فاقد دو شاخه مناسب و یا با سر سیمهای عریان شده آن به پریز برق جداً خودداری فرمائید.

 • منقل برقی را هنگام استفاده بر روی سطحی مناسب و غیر قابل اشتعال قرار دهید.

 • از قرار دادن منقل برقی در مجاورت میز و صندلی ، مبلمان ،تخت،پرده، البسه و دیگر وسائل قابل اشتعال اکیداً خودداری کنید.

 • از سر ریز نمودن غذا و چای بر روی منقل برقی جلوگیری کنید.

 • در صورت بروز هرگونه عیب و نقص فنی در منقل جهت تعمیر آن را به متخصصین اهل فن ارجاع نمائید.

 • توجه داشته باشید منقل برقی در مسیر عبور و مرور افراد قرار نگرفته و از دسترس کودکان بدورباشد.

 • در هنگام غیبت طولانی و یا خروج از محل کار و منزل حتماً منقل را از شبکه برق قطع کنید.

 • در صورت بروز هرگونه آتش سوزی فوراً جریان برق را از کنتور قطع نموده و مراتب را سریعاً با شماره تلفن۱۲۵ به آتشنشانی اطلاع دهید.

 مقررات ایمنی و خطرات انواع بخاریها

 • نصب بخاریهای ثابت دودکش دار بایستی توسط افراد متخصص و در محل مناسب انجام پذیرد.

 • در صورت مشاهده هر گونه نقص فنی از قبیل نشت سوخت ،نقص کاربراتور و…بایستی استفاده از بخاری متئقف و پس از سرویس کامل مجدداً بکار گرفته شود.

 • توجه داشته باشید در صورت نشت نفت از بخاریها نفت سوز چنانچه حرارت بخاری بالا باشد نفت جاری شده ،خودبخود شعله ور میشود و آتش سوزی گسترده ای را منجر خواهد شد.

 • در بخاریهای گاز سوز نیز وجود نشت از سیستم گاز رسانی منجر به بروز حوادث ناگوار مانند انفجار و آتش سوزی و ببار آمدن خسارات زیاد ناشی از حریق و تخریب ساختمان خواهد شد.

 • از قرار دادن هرگونه بخاری و نصب دودکش آن درکنار مواد قابل اشتعال ،پرده،درب های چوبی ،کمدو…خودداری شود.

 • از خشک کردن لباس و پارچه های خیس بر روی بخاریها جدا پرهیز شود.

 • عبور دادن دودکش بخاریها از قسمتهای انباری و مجاور مواد قابل اشتعال بخصوص در قسمتهای دور از دید افراد عامل وقوع بسیاریاز آتش سوزیها بوده است .

 • استفاده از دوکش یرای دو یا چند بخاری ممنوع بوده و خطر مسمویت ساکنین را بهمراه دارد.

 

گردآوری و تنظیم : واحد آموزش و برنامه ریزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp

×

سلام

چنانچه سوال یا پیشنهادی دارید در خدمت هستیم

× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟