توصیه و هشدارهای ایمنی در مسافرت و سیزده بدر

 • مفاد دستورالعمل ایمنی ذیل را یادداشت کرده و پس از مرور بر اساس اولویت قبل از خروج رعایت نمائید.

 • در کنترل منزل هرگز عجله و شتاب بخرج نداده و با خونسردی و آر امش، دقت عمل داشته باشید.

 • ضروریست کلیه شیرهای آب را دقیقأ مورد کنترل قرار داده و آنها را ببندید و آخرین فلکه اصلی آب منزل را نیز حتمأ ببندید.

 • شیر فلکه اصلی گاز را بطور کامل ببندید و همچنین کلیه شیرها و وسایل گاز سوز را بسته و از آن اطمینان حاصل نمائید.

 • در صورتیکه از سیلندرهای گاز مایع استفاده می کنید شیر فلکه آنرا بطور کامل بسته و در محل امن قرار دهید وقابل توجه اینکه حتی فلکه سیلندرهای خالی گاز را بسته و اطمینان حاصل نمائید.

 • کلیدهای اصلی برق را قطع کنید و اگر ضرورتأ یخچال و فریزر باید روشن بماند در اینصورت فقط فیوز برق آشپزخانه را روشن نگه دارید و کلید کلیه وسائل گاز سوز را از پریز خارج نمائید.

 • ضایعات از قبیل کاغذهای باطله و روزنامه و مقوا و پارچه و نایلونهای پلاستیکی و مواد زائد در اطراف و پشت بخچال و فریزر و وسائل برقی و حرارتی قرار ندهید.

 • با توجه به بسته بودن درب و پنجره ها دمای داخلی منازل بالا رفته و با توجه به اینکه در مجاورت مواد قابل اشتعال و موتور یخچال و وسائل برقی دیگر که خود ایجاد گرما می نماید.

 • ضریب خطر بروز حریق بشدت افزایش می یابد، آتش سوزی اتفاق می افتد و عامل بوجود آمدن بسیاری از حریق ها به همین علت است.

 • پنجره ها و منافذ را دقیقأ کنترل نمائید . حتمأ شیشه های شکسته را تعویض نمائید و از بسته بودن پنجره ها و از مسدود بودن منافذ مطمئن شوید زیرا باز بودن آنها موجب ورود حیوانات خصوصأ کبوتران و گربه و غیره شده و در بسیاری از موارد مذکور عامل بروز حر یق و ناامنی دراماکن می گردد.

 • اگر در منزل حیواناتی از قبیل سگ و گربه و پرنده نگهداری می کنید حتماً قبل از خارج شدن از منزل خارج کرده و به همسایگان دیگر بسپارید.

 • اگر از شوفاژ جهت گرمایش منزل استفاده می نمائید در صورت امکان شوفاژها را کاملأ خاموش نمائید، در غیر اینصورت شیر رادیاتور را کنترل و کاملأ ببندید.

 • از نگهداری هرگونه مواد یا مایعات سریع الاشتعال مانند بنزین و تینر و غیره در منازل جدأ خودداری نمائید.

 • کنترل منزل را به کودکان و نوجوانان نسپارید و به اقوام نزدیک خود هم سفارش نمائید که مسئولیت فوق را خود به عهده بگیرند.

 • هنگام خروج از منزل و حصول اطمینان از آن حتمأ کلید ها را به یکی از اقوام و یا همسایگان مورد اعتماد بسپارید تا در فرصتهای مناسب به منزل سرکشی وکنترل نماید.

 • در صورتیکه به مسافرت چند روزه می روید، مسافرت خود را به نیروی انتظامی محل اطلاع دهید تا مراقبتهای لازم را بعمل آورند.

 • یکی از مواردی که باعث حریق گردیده اتصال زنگ منازل میباشد که در اثر فشار دادن زنگ منازل توسط میهمانان و همسایگان این زنگها دچار اتصال شده و سپس ایجاد جرقه می نماید و انتقال حرارت جرقه به روزنامه ها و فرش و موکت و مواد قابل اشتعال منازل دچار آتش سوزی شده و در اندک زمانی حریق گسترش پیدا میکند . لذا توصیه میشود حتمأ برق زنگ منزل را قطع کنید.

 • درصورتی که از نفت و وسائل نفت سوز استفاده می نمائید توصیه میشود از نگهداری مخازن پلاستیکی و امثال آن در بالکن و راه پله ها خودداری نمائید و از ظروف فلزی درب دار استفاده کرده و در محل امن نگهداری شود.

 • ظروف بنزین یا الکل و غیره اگر در پشت پنجره باقی بماند و آفتاب روی آن بتابد آتش می گیرد پس توصیه می شود در محل مناسب و امن نگهداری شود.

 • منازلی که دارای سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و دزدگیر هستند پس از آزمایش از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمائید.

 • اگر نمی خواهید از وسائل نقلیه تا مدتی استفاده کنید و آنرا درپارکینگ و حیاط منزل پارک کرده اید از بسته بودن درب آن اطمینان حاصل نموده و مضافاً سیستم برق آنرا بطور کامل قطع نمائید.

 • قبل از هر چیز کلیه درهای ورودی و خروجی منزل شامل درب اصلی و کلیه اتاقها را دقیقأ بررسی و کنترل نمائید و از سالم بودن قفل آنها اطمینان حاصل نمائید.

 • هنگامی که تصمیم دارید به مسافرت بروید قبل از حرکت از وضعیت جاده و مسیرها اطلاع حاصل نمائید.

ایمنی در راه و اتومبیل

تعداد حوادثی که در راه رخ می دهد همیشه بیش از حوادث کار یا خانگی است و با توجه به عواملی که سال های اخیر موجب حوادثی در مسیر راه شده است و در اخبار و نشریات منعکس گردیده ، بحث ایمنی در راه تنظیم شده است لذا رعایت نمودن نکات ایمنی درمسافرت از به وجود آمدن و بروز حوادث احتمالی پیشگیری می نماید.

 • اطمینان از سالم بودن اتومبیل (شامل ترمزها، میل گاردان، چرخها و سیستم برق، لوله های بنزین و متعلقات دیگر) بهمراه داشتن آچار و لوازم یدکی و زنجیر چرخ و زاپاس و روغن ترمز و تسمه پروانه و علائم هشداردهنده و چراغ قوه و غیره الزامیست.

 • اتومبیل خود را به کمربندهای ایمنی مجهز کرده و هنگام رانندگی از آنها استفاده نمائید.

 • آزمایش چراغهای اتومبیل و فلاشر و راهنما و مه شکن و غیره.

 • به همراه داشتن عینک دودی و آماده نمودن آفتابگیر اتومبیل در مواقع مناسب هنگام رانندگی درهوای آفتابی.

 • به همراه داشتن کیف محتوی لوازم کمکهای اولیه ضروری است.

 • به همراه داشتن یک دستگاه خاموش کننده پودری الزامیست.

 • قبل از هر چیز کلیه درب های ورودی و خروجی منزل شامل درب اصلی ، درب های اتاق ها و امثالهم را دقیقا مورد بررسی و کنترل قراردهید و از سالم بود ن قفل آنها اطمینان حاصل نمائید و در صورت خرابی قفل ها حتمأ نسبت به تعمیر آنها در اسرع وقت اقدام نمائید.

 • فراموش نکنید که در هنگام خروج از منزل پس از رعایت مفاد این دستور العمل خود و یا یکی از اعضای اصلی خانواده کلیه درب ها را قفل و در صورتی که مسافرت چند روزه می روید حتماکلیدها را به یکی از اقوام نزدیک و یا همسایگان مطمئن و مورد اعتماد خود بسپارید هنگام قفل کردن درب ها خصوصأ درب پشت بام را فراموش نکنید و با آشنایان سفارش کنید که در فرصت مناسب به منزل سرکشی نموده کنترل های لازم را اعمال نمایند.

 • از کلیه ی کلیدهای موجود دو عدد تهیه و یک عدد آن را نزد خود و در محل مطمئن نگهداری فرمائید.

 • در صورتیکه به مسافرت چند روزه می روید مسافرت خود را به مقر نیروی انتظامی و همچنین همسایگان اطلاع دهید تا مراقبت های لازم را به عمل آورند.

 • کنترل منزل را به کودکان و نوجوانان نسپارید و به همسایه و یا اقوام نزدیک که سرکشی به منزل را در غیاب شما به آنها سپرده اید سفارش نمائید که هرگونه مسئولیت این کار را بر عهده کودکان و نوجوانان واگذار نکنید.

 • در کنترل منزل هرگز عجله و شتاب به خرج نداده و خونسردی و آرامش خورد را حفظ نموده و نهایت دقت را معمول نمائید.

مفاد دستورالعمل ایمنی ذیل را در ذهن خود مرور کرده و حتی المقدور مواردی را که قبل از خروج از منزل باید مورد بررسی قرار دهید بر اساس اولویت و اهمیت روی کاغذ یادداشت نمائید.

 • آب از مهمترین عواملی است که در غیاب ساکنین منزل باعث ایجاد حادثه می گر دد. چکه آب از شیرها و خرابی آنها موجب می گردد که آب به آب به هر شکل جریان پیدا کند و پس از مدتی باعث خرابی و مشکلات بعدی برای منزل و همچنین منازل جنبی خصوصأ در مجتمع های آپارتمانی گردد . بنابراین ضروری است کلیه شیرهای آب را دقیقأ مورد کنترل قرار داده و در صورت خرابی و حتی چکه کردن آب از آنها سریعاً نسبت به تعمیر آنها اقدام نمائید . هیچگاه از زور و یا ابزار جهت بستن و سفت کردن شیرهای آبی که دچار چکه و یا خرابی است استفاده نکنید چون بعد از مدتی شیر خراب با ریزش شدید آب عاملی جهت خرابی ساختمان شما می گردد.

 • اضافه بر کنترل و بستن همه شیرهای آب، فلکه اصلی آب منزل را حتما ببندید . اگر به اقوام یا همسایگان سپرده اید که گلدان ها یا باغچه منزل را در غیاب شما آبیاری کنند در خصوص کنترل شیرها و همچنین فلکه آب پس از آبیاری حتمأ به آنها تذکر نمایید.

 • درصورتی که از گاز شهری استفاده می نمائید شیر اصلی گاز را به طور کامل ببندید و همچنین از بسته بودن شیر وسایل گازسوز موجود در منزل اطمینان حاصل نمائید.

 • در صورتی که از کپسول های گاز مایع استفاده می کنید شیر کپسول های مزبور را به طور کامل بسته و آنها را در محل انباری و دربسته قرار دهید . تأکید می نماید که شیر کپسول های گاز مایع را ولو که استفاده شده باشد بطور کامل ببندید.

 • در صورتی که از سوخت نفت استفاده می نمائید اولا مخزن وسایل نفت سوز را کاملا خالی کرده و این وسایل را به انباری و محل دربسته منقل نمایید مضافاً بشکه های نگهداری نفت نوعاً پلاستیکی هستند و در اثر آفتاب خوردگی و فرسودگی دچار نشتی می گردند . لذا توصیه می نماید حتی المقدور این بشکه های پلاستیکی رادر داخل منزل یا انباری، حیاط و بالکن در مدت مسافرت نگهداری نکرده و آنها را به همسایگان تحویل دهید و یا نفت را در مخازن فلزی درب دار مطمئن و در محل دربسته نگهداری کنید.

 • از نگهداری هرگونه مواد یا مایعات سریع الاشتعال مانند بنزین -تینر و امثالهم جدا خودداری نمائید.

 • کلیدهای اصلی برق را قطع کنید و اگر ضرورتا یخچال و فریزر باید روشن باشد صرفا فیوز برق آشپزخانه را روشن نگهدارید . همچنین دوشاخه کلید وسایل برق سوز را از پریز برق خارج نمائید.

 • نوعا روزنامه ها، کاغذهای باطله، نایلونهای پلاستیکی و مواد زاید در اطراف و پشت یخچال یا فریزر قرار داده می شود . طبعأ با توجه با بسته بودن درب ات اق ها و پنجره ها در ایام مسافرت دمای منازل بالا می رود و با توجه به در مجاورت قرار گرفتن نایلونها ، و کاغذ و روزنامه با موتور یخچال که خود نیز ایجاد گرما می نماید ضریب خطر بروز حریق به شدت افزایش می یابد و موارد بسیاری از حری ق ها در اثر وجود همین عوامل به وقوع پیوسته است . لذا توصیه می شود اطراف یخچال و فریزر را از ضایعات کاملأ خالی نمائید.

 • اگر از شوفاژ جهت گرمایش منزل استفاده می نمائید در صورت امکان شوفاژها را کاملأ خاموش نمائید و در صورتیکه به هر دلیلی امکان خاموش کردن شوفاژ مقدور نیست رادیاتورها راکنترل نموده و حتما شیر کنترل آنها را کاملا ببندید.

 • پنجره ها و منافذ را دقیقا کنترل کنید حتما شیشه ی شکسته را تعویض نمائید و از بسته بودن پنجره ها و انسداد منافذ مطمئن شوید زیرا باز بودن آنها موجب ورود حیوانات خصوصا گربه شده و در موارد بسیار این حیوان عامل بروز حریق و ناایمنی در واحدهای مسکونی گردید.

 • اگر در منزل حیوان نگهداری می کنید حتما آنها را از منزل خارج کرده و به دیگران بسپارید . ماندن حیواناتی همچون سگ و گربه در منزل و فراموش کردن آنها و یا نگهداری در خانه و سفارش به دیگران برای سرزدن به آنها نوعا از عوامل ناایمنی و بروز حریق و حادثه است.

 • منازلی که دارای سیتم های اعلام و اطفا حریق خودکار و دزدگیر هستند از ضریب ایمنی بالایی برخوردارند . پس در صورت امکان و درحد توان در اولین فرصت از این سیستم ها در منزل استفاده نمائید.

 • توصیه می شود یک دستگاه استاندارد خاموش کننده آتش در ورودی منزل داشته باشید تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار دهید.

 • منازلی که دارای سیستم های اعلام و اطفاء خودکار حریق و دزدگیر هستند از ضریب ایمنی بالایی برخوردارند لذا توصیه می نماید در صورت امکان و در حد توان با نظر کارشناسان مجرب این سیستم ها را در منزل تعبیه و به کار گیرد.

 • توصیه می نماید منزل، وسایل، خودرو را در هنگام مسافرت های کوتاه و بلند از طریق شرکت های معتبر بیمه، بیمه حوادث و حریق نمائید و دستورالعمل های اختصاصی کارشناسان مربوطه را نیز به کار بندید.

 • علاوه بر رعایت توصیه ها و هشدار های ایمنی فوق، توصیه های امنیتی نیروهای انتظامی را برای پیشگیری از خطر سارقین مورد توجه و عمل قرار دهید.

 • شماره تلفن های حوزه انتظامی ، ایستگاه آتش نشانی و امداد و نجات و آگاهی وسایر شماره تلفن های مربوط به سازمان های امدادی و خدماتی هم چون آب وفاضلاب، بر ق و گاز را در دسترس داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید سریعا با این مراکز تماس بگیرید.

 • اگر خودرو خود را در هنگام مسافرت در داخل حیاط منزل پارک کرده اید حتما از بسته بودن درب های آن اطمینان حاصل کرده و مضافأ سیستم برق آن را به طور کامل قطع نمائید .به فرزندان خود گوشزد نمائید که از بیرون آوردن دست و یا سرخود از پنجره خودداری نمایند.در زمان سبقت گرفتن مخصوصا از تریلی ها به علت مترا ژ زیاد دقت فرمائید فاصله متناسبی با اتومبیل روبرو داشته باشید. هیچ گاه در زمان خسته بودن رانندگی ننمائید.

 • سعی نمائید هر چند کیلومتر یکبار در محلی مطمئن پارک نموده و با بستن چشم های خود خستگی دید را برطرف نموده و در ضمن به موتور اتومبیل خود هم استراحت داده اید. دقت نمائید در پشت شیشه عقب اتومبیل اجناسی مانع دید شما نشود قرار ندهید.

 • در زمان رانندگی دقت نمائید که با دو دست خود فرمان را گرفته و این عمل در زمان ترکیدن لاستیک و یا فرار از حادثه های احتمالی کمک مؤثری است.

 • آئینه جلو و بغل های اتومبیل خود را کاملا چک نمائید.

 • در هنگام شب حتی المقدور از نور پائین استفاده نمائید.

 • در هنگام حرکت در مه چنانچه قادر به دیدن نیستید از حرکت خودداری نمائید.

 • در جاده های بارانی مواظب لغزیدن اتومبیل باشید.

 • دقت نمائید شیشه های اتومبیل همیشه تمیز و سیستم برف پاک کن آن همیشه آماده باشد.

 • در زمان توقف در استراحتگاههای میان جاده ای مواظب تردد فرزندان خود در کنار جاده باشید.

 • چون پارک کردن اتومبیل در جای نامناسب تا کنون چندین مورد حادثه آفریده است لذا توصیه می شود به منظور جلوگیری از سقوط اتومبیل از پارک کردن در شانه خاکی جاده های کم عرض اطراف سدها و رودخانه ها که معمولا از شیب تندی نیز برخوردار هستند اکیدا خودداری فرمائید زیرا به علت شنی بودن زمین سطح تماس لاستیک با زمین بسیار کم بوده و عبور یک کامیون یا اتوبوس می تواند اتومبیل را از جای خود حرکت داده و حتی به دره سقوط نماید.

 • اگر فن شنا را نمی دانید به امید و اتکا به وسایل نامطمثن مانند تویوپ و امثالهم به داخل آبهای عمیق نرفته و در صورتیکه شناگر خوبی هم هستید از ساحل دور نشوید .

 • در اطراف استخرها و هنگام شنا هرگز شوخی نکنید.

 • در داخل تونل ها بخاری اتومبیل را خاموش نموده و در راه بندان های داخل تونل که اتومبیل شما باید مدتی طولانی تر از حد معمول در داخل تونل بماند از گاز دادن بیمورد اتومبیل اکیدا خودداری و در صورت امکان کلیه اتومبیل ها لازم است موتور اتومبیل خود را حتما خاموش نمایند.

 • توجه داشته باشید غلطیدن بطری و اشیای مدور دیگر از زیر صندلی به زیر پدالها باعث حوادث تلخی خواهد شد زیرا هنگام ترمز زدن اتومبیل در مواقع اضطراری بطری مانع از پائین رفتن پدال شده و اتومبیل از کنترل خارج خواهد شد.

 • کسانیکه دارای حساسیت های مختلف پزشکی می باشند هنگام عبور از کنار مزارع و یا کارخانجات که بوها ی مختلفی از آنها به مشام می رسد بلافاصله دچار عطسه های طولانی و ممتد می شوند که این مسئله در حال رانندگی در جاده های کوهستانی و شلوغ می تواند حوادث تلخی را بدنبال داشته باشد.

 • هنگام رانندگش از نشاندن اطفال در دامن راننده اکیدا خودداری نمائید.

 • هر اتومبیل برا ی تعداد معدودی سرنشین ساخته و برنامه ریزی فنی شده است لذا از سوارکردن سرنشین اضافه به بهانه های مختلف اکیدا خودداری کرده و با سوار کردن اطفال درصندوق عقب اتومبیل به بهانه نزدیکی راه و غیره جان خود و همراهان را به خطر نیندازید.

 • ورود ناگهانی زنبور و حشرات دیگر به داخل اتومبیل و شلوغ کردن سرنشینان جهت بیرون راندن آن گاها به محدود کردن دید راننده و اختلال تمرکز و ایجاد سانحه کرده است.

 • روشن کردن گاز پیک نیک و چراغ های نفتی در داخل وسایط نقلیه عمومی کاری بسیار خطرناک و حادثه ساز است در هر شرایط آب و هوایی از انجام این عمل ممانعت جدی به عمل آورید.

 • قبل از مسافرت کلیه نقایص موجود در اتومبیل خود را حتما برطرف نموده و برگ معاینه فنی خودرو را دریافت نمائید.

 • جهت رفع نقایص جزئی اتومبیل تعدادی تجهیزات لازم و لوازم یدکی ضروری به همراه داشته باشید.

 • در طول مسیر مسافرت سرنشینان جلوی اتومبیل ها حتما از کمربند ایمنی استفاده نمایند.

 • صندوق عقب اتومبیل همواره در معرض خطر تصادف می باشد . لذا لازم است از گذاشتن ظروف محتوی بنزین و سیلندرهای گاز پیک نیکی و غیره در داخل صندوق عقب اتومبیل خودداری فرمائید.

 • افتادن بار و اثاثیه از باربند ا تومبیل ها همیشه در جاده ها حوادثی را بوجود آورده است ضمن اینکه به این مسئله شخصأ توجه خاص می نمائید. هنگام رانندگی با حفظ فاصله از اتومبیل جلویی این خطر را خنثی نمائید.

 

گردآوری و تنظیم : واحد آموزش و برنامه ریزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp

×

سلام

چنانچه سوال یا پیشنهادی دارید در خدمت هستیم

× چگونه می توانم به شما کمک کنم ؟