غدیر احمد دهقانی

مسئول ایستگاه ۶

شرح وظایف رئیس ایستگاه آتش نشانی

۱-نظارت و کنترل دقیق بر دفتر ثبت وقایع و حضور و غیاب افراد و بررسی اشکالات و صدور دستورات لازم جهت رفع آنها

۲- نظارت و کنترل در حسن اجرای کلیه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ایستگاه .

۳- نظارت و کنترل بر اعمال پرسنل طبق شرح وظایف و اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه و محل حادثه .

۴- تصمیم گیری و تعیین شیفت کاری پرسنل در ایستگاه .

۵- اطمینان از آمادگی کامل پرسنل و تجهیزات مربوطه جهت مقابله با حوادث .

۶- اطمینان از آمادگی کلیه شیرهای آتش نشانی محدوده ، کلیه آبهای اختصاصی و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم .

۷- آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه ، شناخت کلیه مراکز حساس اماکن عمومی ، اورژانس ، بیمارستان و غیره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و به روز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه .

۸- بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی ، تجهیزات و تاسیساتی .

۹- نظارت و کنترل دقیق بر گزارشات تنظیمی حریقها ، حوادث و انجام مکاتبات ایستگاه .

۱۰- همکاری با واحد آموزش جهت تدریس ، مطابق برنامه های تنظیمی .

۱۱- همکاری با واحد پیشگیری جهت پیشرفت امور ایمنی و پیشگیری در سطح شهر ، بخصوص محدوده ایستگاه .

۱۲- شرکت در جلسات مختلف برای رفع اشکالات جاری و پیشرفت اهداف سارمان که از طرف مسئولین تشکیل می گردد

۱۳- نظارت و کنترل دقیق بر خودروها ، وسایل و تجهیزات حریق ، نجات و غیره که در هر شیفت تحویل افراد می باشد .

۱۴- شرکت در حوادث مهم تحت عنوان افسر آماده ، طبق برنامه تنظیمی از طرف مافوق مربوطه .

۱۵-استفاده از لباس فرم و نصب اتیکت و درجات و علائم منطبق با سمت وکنترل و نظارت استفاده صحیح و کامل پرسنل

 

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp